Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć telefon: 32/ 4537113
e-mail: izbaprzyjec@wscp.wodzislaw.pl

Statystyka telefon: 32/ 4537140
e-mail: statystyka@wscp.wodzislaw.pl

Fax: 32/ 4554513

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Proszę nacisnąć aby otworzyć link.


Co zabrać ze sobą do szpitala?

Chorzy przyjmowani są w godzinach od 7.00 do 14.30.
Poza godzinami pracy izby przyjęć pacjenci przyjmowani są przez lekarza dyżurnego i pielęgniarki oddziału na który kierowane jest przyjęcie.

izba przyjęć fot.

Personel izby przyjęć:

Statystyka medyczna: